Fond PIO izdao važno obaveštenje za tri grupe korisnika

Početak nove školske i univerzitetske godine znači i obavezu korisnika porodičnih penzija − dece kojima je školovanje uslov za korišćenje prava, da Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje dostave potvrde o školovanju. Potvrde, to jest dokaz o pohađanju odgovarajuće škole ili fakulteta treba dostavljati blagovremeno, odmah nakon upisa svake školske godine. Krajnji rok do […]
The post Fond PIO izdao važno obaveštenje za tri grupe korisnika .
Početak nove školske i univerzitetske godine znači i obavezu korisnika porodičnih penzija − dece kojima je školovanje uslov za korišćenje prava, da Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje dostave potvrde o školovanju.
Potvrde, to jest dokaz o pohađanju odgovarajuće škole ili fakulteta treba dostavljati blagovremeno, odmah nakon upisa svake školske godine. Krajnji rok do kada učenici koji koriste porodične penzije, a stariji su od 15 godina, moraju da dostave potvrde o školovanju da im ne bi bila obustavljena isplata prinadležnosti je 20. septembar. Studenti to moraju da učine do kraja oktobra.
Pored podataka o identitetu učenika, odnosno studenta, i ustanove koja je izdaje, potvrda treba da sadrži i podatke o tome na koju školsku godinu se odnosi, kao i o statusu koji učenik ili student ima u toj školskoj godini. ...