Iz Direkcije za proizvodnju uglja u „TE-KO Kostolac“: Stabilno i u teškim uslovima

U vremenu velike energetske krize rudari površinskog kopa „Drmno“ ulažu velike napore da održe kontinuiranu plansku proizvodnju uglja i jalovine. Ovogodišnji proizvodni planovi rudarskog sektora ogranka „TE-KO Kostolac“ veoma su visoki i pred rudarima je veliki izazov koji se odnosi na povećanje vremenskog iskorišćenja rudarske mehanizacije u cilju postizanja veće produktivnosti. Tehnološki uslovi eksploatacije na […]
The post Iz Direkcije za proizvodnju uglja u „TE-KO Kostolac“: Stabilno i u teškim uslovima .
U vremenu velike energetske krize rudari površinskog kopa „Drmno“ ulažu velike napore da održe kontinuiranu plansku proizvodnju uglja i jalovine.
Ovogodišnji proizvodni planovi rudarskog sektora ogranka „TE-KO Kostolac“ veoma su visoki i pred rudarima je veliki izazov koji se odnosi na povećanje vremenskog iskorišćenja rudarske mehanizacije u cilju postizanja veće produktivnosti. Tehnološki uslovi eksploatacije na površinskom kopu „Drmno“, u vidu zaleganja i raslojavanja uglja na zapadnoj strani kopa, dovode do još viših zahteva za podizanje vremenskog i kapacitativnog iskorišćenja osnovne rudarske mehanizacije. Prilagođavanje tehničkih i tehnoloških rešenja mora ispratiti aktuelnu situaciju na Površinskom kopu „Drmno“.
Foto: Energija Kostolac
− U vremenu velike energetske krize rudari površinskog kopa „Drmno“ ulažu velike napore da održe stabilnu i kontinuiranu plansku proizvodnju uglja i jalovine. U prvoj polovini godine proizvodnja uglja odvijala ...