Površinski kop „Drmno“: Proizvodnja po planu

U prvih pet meseci rada u ovoj godini rudari su na „Drmnu“ ukupno iskopali 3.792.972 tone uglja, što je na nivou plana. Rudari Površinskog kopa „Drmno“ u maju su iskopali 109.095 tona uglja, kažu u Službi za praćenje i analizu proizvodnje ogranka „TE-KO Kostolac“. Proizvodni sistemi angažovani na iskopavanju uglja tokom maja radili su samo […]
The post Površinski kop „Drmno“: Proizvodnja po planu .
U prvih pet meseci rada u ovoj godini rudari su na „Drmnu“ ukupno iskopali 3.792.972 tone uglja, što je na nivou plana.
Rudari Površinskog kopa „Drmno“ u maju su iskopali 109.095 tona uglja, kažu u Službi za praćenje i analizu proizvodnje ogranka „TE-KO Kostolac“. Proizvodni sistemi angažovani na iskopavanju uglja tokom maja radili su samo četiri dana zbog izvođenja planiranih remonta na mašinama i opremi koja je angažovana na iskopavanju uglja.
Za potrebe rada termokapaciteta u Svilajncu tokom maja prevezeno je 15.748 tona uglja. U prvih pet meseci rada u ovoj godini rudari su na „Drmnu“ ukupno iskopali 3.792.972 tone uglja, što je na nivou plana.
Rudarskim sistemima za otkrivanje uglja u maju je otkopano 4.319.150 kubika čvrste mase. U ovoj godini od januara do maja ukupno je otkopano 15.665.484 kubika jalovine, što je na ...