Uticaj pozitivnog radnog okruženja na veću produktivnost i zadovoljstvo radnika

Sve viši standardi modernog poslovanja i konkurentno okruženje dovode do toga da svaka ozbiljna kompanija pristupa analizi svih faktora koji mogu uticati na njen performans. Udružena sa snažnijom osvešćenošću u vezi sa ljudskim pravima, ova potreba za temeljnim pristupom postizanju rezultata dovodi do toga da danas kompanije ulažu mnogo truda u zadovoljstvo svojih radnika uslovima […]
The post Uticaj pozitivnog radnog okruženja na veću produktivnost i zadovoljstvo radnika .
Sve viši standardi modernog poslovanja i konkurentno okruženje dovode do toga da svaka ozbiljna kompanija pristupa analizi svih faktora koji mogu uticati na njen performans.
Udružena sa snažnijom osvešćenošću u vezi sa ljudskim pravima, ova potreba za temeljnim pristupom postizanju rezultata dovodi do toga da danas kompanije ulažu mnogo truda u zadovoljstvo svojih radnika uslovima rada i radnim okruženjem.
Kako pozitivno radno okruženje utiče na produktivnost?
Dobri rezultati zapravo počivaju na zadovoljstvu radnika i pozitivnoj energiji na radnom mestu. Poslovanje koje počiva na negativnoj motivaciji i minimalizovanju potreba radnika kao pojedinaca, ne može rezultirati njihovom lojalnošću i odnosu prema radnim zadacima koji bi doveo do dobrih postignuća. Naposletku, nezadovoljstvo radnim okruženjem je jedan od osnovnih razloga promene posla, a česta potreba za regrutovanjem i obukama novih radnika predstavlja sama po ...