Pešački prelaz u Lole Ribara sve dalji od pijace, pešaci ga ne konstatuju

Pre nekoliko dana ponovo je premešten pešački prelaz u blizini pijace u Lole Ribara. Ovaj pešački prelaz je u spetembru 2018. godine već bio premešten kada je postavljena zaštitna ograda kod pijace sa desne strane raskrsnice ulica Lole Ribara i Jug Bogdanove. Veliki broj pešaka u prethodnom periodu i dalje je prelazio ulicu na mestu […]
The post Pešački prelaz u Lole Ribara sve dalji od pijace, pešaci ga ne konstatuju .
Pre nekoliko dana ponovo je premešten pešački prelaz u blizini pijace u Lole Ribara.
Ovaj pešački prelaz je u spetembru 2018. godine već bio premešten kada je postavljena zaštitna ograda kod pijace sa desne strane raskrsnice ulica Lole Ribara i Jug Bogdanove.
Foto: Urban City / B.P. / septembar 2018.
Veliki broj pešaka u prethodnom periodu i dalje je prelazio ulicu na mestu starog prelaza, iako tu više nije pešački prelaz i postoji zašitna ograda, pa se mora ići oko nje. Slična situacija je kod STOP SHOP-a. Godinu dana posle postavljanja novog prelaza na ovom mestu, pešaci i dalje prelaze na mestu koje više nije predviđeno za bezbedan prelazak ulice.
Sada je ovaj pešački prelaz pretrpeo još jedno pomeranje za desetak metara dalje od pijace ka ulici Lole Ribara ...