Prvi put kod defektologa, šta treba da znam

Vašem detetu je preporučena procena defektologa. Šta to znači i kako izgleda? Ukoliko i sami imate nedoumice na ovu temu, oftalmolozi i lekari različitih specijalnosti svakodnevno su na platformi za besplatne zdravstvene konsultacije Doktok. Posetite www.doktok.rs, napravite svoj profil i zakažite svoju konsultaciiju kod željenog stručnjaka. Kod defektologa će Vaše dete najčešće uputiti lekar – […]
The post Prvi put kod defektologa, šta treba da znam .
Vašem detetu je preporučena procena defektologa. Šta to znači i kako izgleda?
Ukoliko i sami imate nedoumice na ovu temu, oftalmolozi i lekari različitih specijalnosti svakodnevno su na platformi za besplatne zdravstvene konsultacije Doktok. Posetite www.doktok.rs, napravite svoj profil i zakažite svoju konsultaciiju kod željenog stručnjaka.
Kod defektologa će Vaše dete najčešće uputiti lekar – pedijatar, dečiji neurolog ili psihijatar, mada se sve češće dešava da se roditelji sami jave defektologu za pomoć, što radi procene i prevencije, što zbog uočenih poteškoća u određenim sferama sposobnosti kod deteta.
Pri prvom susretu, defektolog će od Vas kao roditelja/staratelja deteta tražiti različite podatke koje ću navesti u produžetku, važno je da ih znate i imate pripremljene pred prvo viđanje sa defektologom.
Od postojeće medicinske dokumentacije dobro je da imate izveštaje neurologa i psihijatra (ukoliko je dete ...