EMS: Vetroelektrane Kostolac i Krivača bez odlaganja

Odlažu se postupci priključenja elektrana koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije usled utvrđenog postojanja rizika po siguran rad elektroenergetskog sistema zbog nedostatka rezerve za balansiranje sistema, saopštio je EMS AD. Planom razvoja prenosnog sistema Republike Srbije za period od 2023. do 2032. godine, na koji je Agencija za energetiku dala saglasnost pre nekoliko dana, utvrđeno […]
The post EMS: Vetroelektrane Kostolac i Krivača bez odlaganja .
Odlažu se postupci priključenja elektrana koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije usled utvrđenog postojanja rizika po siguran rad elektroenergetskog sistema zbog nedostatka rezerve za balansiranje sistema, saopštio je EMS AD.
Planom razvoja prenosnog sistema Republike Srbije za period od 2023. do 2032. godine, na koji je Agencija za energetiku dala saglasnost pre nekoliko dana, utvrđeno je da su maksimalni kapaciteti OIE koje sistem može da balansira 5800 MW (4800 MW u vetroelektranama i 1000 MW u solarnim kapacitetima).
Na spisku objekata koji ne podležu eventualnom odlaganju priključenja nalazi se 27 vetroelektrana, među njima Kostolac i Krivača.
– U skladu sa članom 67a stav 2. Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, ukoliko sprovedena analiza adekvatnosti ukaže na rizike po siguran rad elektroenergetskog sistema usled nedostatka rezerve za balansiranje sistema, kao i na postojanje opravdanosti mere odlaganja priključenja, ...