Odobrena eksproprijacija nepokretnosti za gradnju deponije pepela i šljake u PK Ćirikovac

Vlada Srbije donela je 8. marta rešenje kojim se utvrđuje javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti u cilju izgradnje deponije pepela i šljake u površinskom kopu Ćirikovac, kao i za koridor pepelovoda od TE Kostolac B do deponije. Nepokretnosti se nalaze u KO Klenovnik, na teritoriji opštine Kostolac.  
The post Odobrena eksproprijacija nepokretnosti za gradnju deponije pepela i šljake u PK Ćirikovac .
Vlada Srbije donela je 8. marta rešenje kojim se utvrđuje javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti u cilju izgradnje deponije pepela i šljake u površinskom kopu Ćirikovac, kao i za koridor pepelovoda od TE Kostolac B do deponije.
Nepokretnosti se nalaze u KO Klenovnik, na teritoriji opštine Kostolac.
 
The post Odobrena eksproprijacija nepokretnosti za gradnju deponije pepela i šljake u PK Ćirikovac .