Počeo javni uvid za mrežu el. vodova na potesu HE Đerdap 1, TE „Drmno”, PRS u Majdanpeku i Boru

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture oglasilo je rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene za mrežu elektroenergetskih vodova na potesu HE Đerdap 1, TE „Drmno”, proizvodni rudarski sistemi u Majdanpeku I Boru. Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene za mrežu elektroenergetskih vodova na potesu HE Đerdap 1, TE „Drmno”, proizvodni […]
The post Počeo javni uvid za mrežu el. vodova na potesu HE Đerdap 1, TE „Drmno”, PRS u Majdanpeku i Boru .
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture oglasilo je rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene za mrežu elektroenergetskih vodova na potesu HE Đerdap 1, TE „Drmno”, proizvodni rudarski sistemi u Majdanpeku I Boru.
Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene za mrežu elektroenergetskih vodova na potesu HE Đerdap 1, TE „Drmno”, proizvodni rudarski sistemi u Majdanpeku i Boru, objavljena je u „Službenom glasniku RS”, broj 71/23.
RANI JAVNI UVID održaće se u trajanju od 15 dana, OD 18. SEPTEMBRA DO 02. OKTOBRA 2023. GODINE na internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja (www.mgsi.gov.rs) i jedinica lokalne samouprave u obuhvatu planskog dokumenta, odnosno u zgradama gradske uprave gradova Bor, Zaječar i Požarevac, i skupština opština Kladovo, Kučevo, Majdanpek, ...