Izmenama Krivičnog zakonika predviđen doživotni zatvor za silovatelje

Za osnovni oblik krivičnog dela nasilje u porodici, predloženo je da se pooštri i propiše kazna zatvora od šest meseci do pet godina, umesto kazne zatvora od tri meseca do tri godine koja je sada propisana. Predloženo je pooštravanje i propisivanje kazne zatvora u rasponu od jedne do 10 godina za krivično delo nasilje u […]
The post Izmenama Krivičnog zakonika predviđen doživotni zatvor za silovatelje .
Za osnovni oblik krivičnog dela nasilje u porodici, predloženo je da se pooštri i propiše kazna zatvora od šest meseci do pet godina, umesto kazne zatvora od tri meseca do tri godine koja je sada propisana.
Predloženo je pooštravanje i propisivanje kazne zatvora u rasponu od jedne do 10 godina za krivično delo nasilje u porodici koje je izvršeno korišćenjem oružja, opasnog oruđa ili drugog sredstva koje je podobno da se telo teško povredi ili zdravlje teško naruši. Sadašnja zatvorska kazna iznosi od šest meseci do pet godina.
Ako je izvršenjem nekog od ovih oblika krivičnog dela nasilje u porodici nastupila teška telesna povreda ili teško narušavanje zdravlja ili je učinjeno prema maloletnom licu, predloženo je da bude propisana kazna zatvora od tri do 12 godina, a sadašnja kazna je od dve ...