Otkriveni ostaci civilizacije iz praistorije kod Golubačke tvrđave

Arheološkim istraživanjima potvrđeno je da se u uvali kod Golubačke tvrđave nalaze ostaci civilizacije od praistorije do kraja 19. veka. Nakon konzervacije, i posetioci Tvrđave Golubački grad moći će da uživaju u novim otkrićima. Kada je Kodža Mahmud paša Anđelović, vezir osmanskog carstva konačno osvojio Golubac 1458. godine, obnovio je tvrđavu. To su dokazali i […]
The post Otkriveni ostaci civilizacije iz praistorije kod Golubačke tvrđave .
Arheološkim istraživanjima potvrđeno je da se u uvali kod Golubačke tvrđave nalaze ostaci civilizacije od praistorije do kraja 19. veka. Nakon konzervacije, i posetioci Tvrđave Golubački grad moći će da uživaju u novim otkrićima.
Kada je Kodža Mahmud paša Anđelović, vezir osmanskog carstva konačno osvojio Golubac 1458. godine, obnovio je tvrđavu. To su dokazali i arheolozi koji su u podgrađu otkrili glinene peći za pravljenje kreča koji se u zidinama nalazi i danas.
“Našli smo četiri komada u nizu. Prečnika do četiri metra, dubine oko dva metra, ukopane u lesje, u glinu od koje su i napravljene i koje su imale kalotu od rimskih opeka dostupnih. Znamo iz prethodnih istraživanja da je ovde bilo selo Kupe. Sve peći imaju opeke sa pečatima legije četvrte Flavijeve i sedme Klaudijeve”, navodi Marina Bunardžić, arheolog ...