Broj poseta danas: 1930

Trenutno aktivnih korisnika: 3

Požarevac - istorija grada

   Prvi pomen Požarevca prema turskim tefterima-izvorima datira 1467.godine, mada je, prema nepotvrđenim tragovima, postojao i ranije. U istoriju nove evropske kulture, ime grada vezuje se za 1718.godinu, potpisivanjem "Požarevačkog mira". Tadašnje velike sile, Austrija i Turska, sastale su se i mirovnim ugovorom odložile neprijateljstva.
Prva škola i jedna od najstarijih u Srbiji osnovana je u okviru lokalne pravoslavne crkve još 1733.godine (danas nosi ime Dositeja Obradovića).
Procvat doživljava dolaskom knjaza Miloša Obrenovića na vlast. Njegovom zaslugom u Požarevcu je 1819.godine podignuta Saborna crkva, dvor-konak 1825.godine, nova čaršija 1827.godine i na kraju, za vreme njegove druge vladavine, Ljubičevo 1860.godine, čije uređenje je nastavio i knez Mihailo Obrenović.
Godine 1842. Požarevljani su dobili pozorište, gde je održana i premijera "Romea i Julije", i uopšte nekog dela Viljema Šekspira, na Balkanu. Neka od najznačajnijih imena srpske nauke i umetnosti potiču ili su značajan deo svog života i karijere proveli upravo u Požarevcu.

   Na teritoriji opštine i okruga nalaze se izuzetno bogati i brojni arheološki lokaliteti, od kojih su najznačajniji Lepenski Vir (Golubac), Margum (Dubravica), Viminacijum (Kostolac) i lokalitet Rukumija. U ataru Kličevca pronađena je i svetski čuvena Velika majka (ili Kličevački idol) iz bronzanog perioda.
Tradicionalne manifestacije su Ljubičevske konjičke igre i Dani glume Milivoja Živanovića.
Dan grada Požarevca i slava Požarevca je Sveta Trojica[1]. Grad obeležava i 15. oktobar dan oslobađanja u Prvom i Drugom svetskom ratu.
U Požarevcu se nalazi više obrazovnih institucija. Među znamenitosti ubraja se Tabačka čaršija i Galerija Milene Pavlović-Barili.

   Požarevac je, kako privredni i kulturni, tako i administrativni centar i sedište Braničevskog okruga, od velikog značaja za ceo region. Braničevski okrug pored Požarevca obuhvata i opštine Veliko Gradište, Golubac, Žabari, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće i Petrovac. Takodje dobre privredne, kulturne i saobraćajne veze Braničevski okrug održava već decenijama sa Podunavskim okrugom, sa sedištem u Smederevu. Često se kaže da ova dva okruga čine jednu jedinstvenu celinu, zbog velike i plodne doline Velike Morave koja zahvata oba okruga, zatim Dunava koji ih povezuje i sličnog mentaliteta ljudi koji na ovom području žive.
Dobra saobraćajna povezanost i velika prirodna bogatsva okruga učinili su da Požarevac postane veoma razvijen industrijski centar bivše Jugoslavije, ali rat i težak ekonomski položaj čitave zemlje značajno su destabilizovali privredu ovoga kraja.