Broj poseta danas: 1252

Trenutno aktivnih korisnika: 1

Istaknuti oglasi
Pravila i uslovi oglašavanja ››› Najčešće postavljana pitanja ›››
Informacije
Postavljanje malih i poslovnih oglasa je besplatno

Dodatne opcije

Obnova oglasaISTAKNUTI oglasZvezdice u oglasuPREMIUM oznakaBaneriBrendiranje stranicePožarevac Info BilbordLične web stranice

Rezervacijom bilo kog smeštaja putem ovog linka: booking.com
dobićete aktivacione kodove u vrednosti 5% od plaćene cene smeštaja koje možete iskoristiti za dodatne opcije vaših oglasa na Požarevac Info portalu.
Više informacija ›››

Poslovni adresar


Prilikom postavljanja oglasa u okviru POSLOVNOG ADRESARA, potrebno je znati sledeće:
Ovi oglasi odmah po postavljanju postaju privremeni, a u narednih 7 dana potrebno je aktivirati ih. Ukoliko se u tom periodu oglas ne aktivira, biće automatski obrisan. Po aktivaciji, oglas je aktivan narednih 365 dana, a nakon toga potrebno je obnoviti ga.

Ukoliko želite da aktivirate svoj oglas u Poslovnom adresaru potrebno je poslati SMS poruku sledeće sadržine:
- Za aktivaciju oglasa u Poslovnom adresaru sa trajanjem 365 dana
pošaljite 200 POINFO na 4644
Cena poruke je 240.00 RSD sa PDV + cena 1 standardne SMS poruke (ukupno oko 243.00 dinara i važi za sve mobilne operatere iz Srbije - Telenor, MTS, A1 i Globaltel)


Podrška - email: office@pozarevacinfo.rs, telefon: 063/160-60-19
Mobilna naplata: fortumo.rs, tel: +381117702068, email: s@fortumo.com


Nakon poslate SMS poruke stići će vam povratna poruka sa obaveštenjem da je vaša poruka primljena i aktivacionim kodom koji je potrebno upisati u predvidjeno polje prilikom aktivacije oglasa.


Obnova oglasa


Svi oglasi na Požarevac info portalu ograničeni su trajanjem od 365 dana. Nakon isteka ovog perioda, oglas se automatski briše, a isti oglas nije moguće postaviti narednih 30 dana. Takodje, ukoliko je korisnik obrisao svoj oglas pre isteka 365 dana, nije moguće postaviti isti ili veoma sličan oglas narednih 30 dana. Odabirom opcije "Izmeni oglas" može se menjati tekst, fotografije i kontakt podaci, ali datum postavljanja oglasa ostaje isti. Tek odabirom opcije "Obnovi oglas", oglas dobija novi datum i tom prilikom izbija na vrh u svojoj kategoriji (posle oglasa sa zvezdicama), kao i na stranicama pretrage oglasa.
Ukoliko želite da obnovite svoj mali/poslovni oglas potrebno je poslati SMS poruku sledeće sadržine:
- Za obnovu malog/poslovnog oglasa i novim trajanjem od 365 dana
pošaljite 25 POINFO na 4644
Cena poruke je 30.00 RSD sa PDV + cena 1 standardne SMS poruke (ukupno oko 33.00 dinara i važi za sve mobilne operatere iz Srbije - Telenor, MTS, A1 i Globaltel)


- Za obnovu malog/poslovnog oglasa i novim trajanjem od 365 dana (sistem će narednih 7 dana sam dodavati novi datum u vreme kada je oglas obnovljen)
pošaljite 100 POINFO na 4644
Cena poruke je 120.00 RSD sa PDV + cena 1 standardne SMS poruke (ukupno oko 123.00 dinara i važi za sve mobilne operatere iz Srbije - Telenor, MTS, A1 i Globaltel)


Za obnovu oglasa u Poslovnom adresaru i novim trajanjem od 365 dana
pošaljite 200 POINFO na 4644
Cena poruke je 240.00 RSD sa PDV + cena 1 standardne SMS poruke (ukupno oko 243.00 dinara i važi za sve mobilne operatere iz Srbije - Telenor, MTS, A1 i Globaltel)


Podrška - email: office@pozarevacinfo.rs, telefon: 063/160-60-19
Mobilna naplata: fortumo.rs, tel: +381117702068, email: s@fortumo.com


Nakon poslate SMS poruke stići će vam povratna poruka sa obaveštenjem da je vaša poruka primljena i aktivacionim kodom koji je potrebno upisati u predvidjeno polje prilikom obnove oglasa.


Istaknuti oglas
Istaknuti oglas je oglas obojen plavom bojom. Na taj način vaš oglas postaje vidljiviji od ostalih, tako da automatski obezbedjuje više poseta.
Ukoliko želite da postavljenom oglasu dodate opciju "Istaknuti" potrebno je poslati SMS poruku sledeće sadržine:
- Za oznaku ISTAKNUTI sa trajanjem 1 dan  
pošaljite 25 POINFO na 4644
Cena poruke je 30.00 RSD sa PDV + cena 1 standardne SMS poruke (ukupno oko 33.00 dinara i važi za sve mobilne operatere iz Srbije - Telenor, MTS, A1 i Globaltel)


- Za oznaku ISTAKNUTI sa trajanjem 7 dana  
pošaljite 100 POINFO na 4644
Cena poruke je 120.00 RSD sa PDV + cena 1 standardne SMS poruke (ukupno oko 123.00 dinara i važi za sve mobilne operatere iz Srbije - Telenor, MTS, A1 i Globaltel)


- Za oznaku ISTAKNUTI sa trajanjem 15 dana  
pošaljite 200 POINFO na 4644
Cena poruke je 240.00 RSD sa PDV + cena 1 standardne SMS poruke (ukupno oko 243.00 dinara i važi za sve mobilne operatere iz Srbije - Telenor, MTS, A1 i Globaltel)


- Za oznaku ISTAKNUTI sa trajanjem 30 dana  
pošaljite 300 POINFO na 4644
Cena poruke je 360.00 RSD sa PDV + cena 1 standardne SMS poruke (ukupno oko 363.00 dinara i važi za sve mobilne operatere iz Srbije - Telenor, MTS, A1 i Globaltel)


Podrška - email: office@pozarevacinfo.rs, telefon: 063/160-60-19
Mobilna naplata: fortumo.rs, tel: +381117702068, email: s@fortumo.com


Nakon poslate SMS poruke stići će vam povratna poruka sa obaveštenjem da je vaša poruka primljena i aktivacionim kodom koji je potrebno upisati u predvidjeno polje prilikom postavljanja oznake ISTAKNUTI OGLAS. Oznaku ISTAKNUTI postavljate na stranici sa vašim oglasom, klikom na link "Dodaj oznaku ISTAKNUTI oglas". Ukoliko vaš oglas već ima oznaku ISTAKNUTI, vreme trajanja oznake sabiraće se sa novim vremenskim periodom.
Kontaktirajte nas za popuste 30-50% [ Kontakt ]


Zvezdice u oglasu
Zvezdice u oglasu označavaju poziciju oglasa koji ih sadrži. Oglasi u svim kategorijama se prikazuju prema utvrdjenom redosledu:
Broj zvezdica › datum postavljanja oglasa.

Ukoliko želite da postavljenom oglasu dodate zvezdice potrebno je poslati SMS poruku sledeće sadržine:
- Za 1 zvezdicu koja će stajati uz oglas 5 dana 
pošaljite 25 POINFO na 4644
Cena poruke je 30.00 RSD sa PDV + cena 1 standardne SMS poruke (ukupno oko 33.00 dinara i važi za sve mobilne operatere iz Srbije - Telenor, MTS, A1 i Globaltel)


- Za 1 zvezdicu koja će stajati uz oglas 30 dana 
pošaljite 100 POINFO na 4644
Cena poruke je 120.00 RSD sa PDV + cena 1 standardne SMS poruke (ukupno oko 123.00 dinara i važi za sve mobilne operatere iz Srbije - Telenor, MTS, A1 i Globaltel)


- Za 2 zvezdice koje će stajati uz oglas 30 dana 
pošaljite 200 POINFO na 4644
Cena poruke je 240.00 RSD sa PDV + cena 1 standardne SMS poruke (ukupno oko 243.00 dinara i važi za sve mobilne operatere iz Srbije - Telenor, MTS, A1 i Globaltel)


- Za 3 zvezdice koje će stajati uz oglas 30 dana 
pošaljite 300 POINFO na 4644
Cena poruke je 360.00 RSD sa PDV + cena 1 standardne SMS poruke (ukupno oko 363.00 dinara i važi za sve mobilne operatere iz Srbije - Telenor, MTS, A1 i Globaltel)


Podrška - email: office@pozarevacinfo.rs, telefon: 063/160-60-19
Mobilna naplata: fortumo.rs, tel: +381117702068, email: s@fortumo.com


Nakon poslate SMS poruke stići će vam povratna poruka sa obaveštenjem da je vaša poruka primljena i aktivacionim kodom koji je potrebno upisati u predvidjeno polje prilikom postavljanja zvezdica. Zvezdice postavljate na stranici sa vašim oglasom, klikom na link "Dodaj zvezdice". Ukoliko vaš oglas već ima zvezdice, sabiraće se stari broj zvezdica kao i vremenski period sa novim (maksimalni broj zvezdica je 3).

Moguće je postaviti u isto vreme najviše 3 zvezdice i jednu TOP oznaku za isti oglas!
Kontaktirajte nas za popuste 30-50% [ Kontakt ]


PREMIUM oznaka
Oglasi koji nose oznaku PREMIUM OGLAS biće prikazani na vrhu stranica vezanih za oglase. Ukoliko na portalu postoji više PREMIUM oglasa, slučajnim izborom biće prikazan jedan oglas kao prvi, a ostali će biti prikazani prilikom otvaranja novih stranica.
Ukoliko želite da postavljenom oglasu dodate oznaku PREMIUM OGLAS potrebno je poslati SMS poruku sledeće sadržine:
- Za PREMIUM oznaku koja će stajati uz oglas 1 dan 
pošaljite 25 POINFO na 4644
Cena poruke je 30.00 RSD sa PDV + cena 1 standardne SMS poruke (ukupno oko 33.00 dinara i važi za sve mobilne operatere iz Srbije - Telenor, MTS, A1 i Globaltel)


- Za PREMIUM oznaku koja će stajati uz oglas 7 dana 
pošaljite 100 POINFO na 4644
Cena poruke je 120.00 RSD sa PDV + cena 1 standardne SMS poruke (ukupno oko 123.00 dinara i važi za sve mobilne operatere iz Srbije - Telenor, MTS, A1 i Globaltel)


- Za PREMIUM oznaku koja će stajati uz oglas 15 dana 
pošaljite 200 POINFO na 4644
Cena poruke je 240.00 RSD sa PDV + cena 1 standardne SMS poruke (ukupno oko 243.00 dinara i važi za sve mobilne operatere iz Srbije - Telenor, MTS, A1 i Globaltel)


- Za PREMIUM oznaku koja će stajati uz oglas 30 dana 
pošaljite 300 POINFO na 4644
Cena poruke je 360.00 RSD sa PDV + cena 1 standardne SMS poruke (ukupno oko 363.00 dinara i važi za sve mobilne operatere iz Srbije - Telenor, MTS, A1 i Globaltel)


Podrška - email: office@pozarevacinfo.rs, telefon: 063/160-60-19
Mobilna naplata: fortumo.rs, tel: +381117702068, email: s@fortumo.com


Nakon poslate SMS poruke stići će vam povratna poruka sa obaveštenjem da je vaša poruka primljena i aktivacionim kodom koji je potrebno upisati u predvidjeno polje prilikom postavljanja PREMIUM oznake. PREMIUM oznaku postavljate na stranici sa vašim oglasom, klikom na link "Dodaj PREMIUM oznaku". Ukoliko vaš oglas već ima PREMIUM oznaku, vreme trajanja PREMIUM oznake sabiraće se sa novim vremenskim periodom.

Kontaktirajte nas za popuste 30-50% [ Kontakt ]

Baneri
Požarevac Info portal ima oko 150 različitih stranica na kojima je moguće postaviti baner. Dimenzije, pozicije i formati banera su različiti, a to zavisi isključivo od dogovora izmedju onoga ko želi da postavi baner i administratora sajta. Ipak, postoje standardni baneri, a njihove osobine su: jpg, png ili gif format, dimenzije 155px X (max)250px, prikazivanje na odabranim stranicama.
Potrebno je da nam na e-mail: office@pozarevacinfo.rs pošaljete baner u jpg, png ili gif formatu, kao i vaše želje na kojim će stranicama baner biti postavljen. Tek nakon dogovora oko postavljanja banera, poslaćete SMS poruku, a aktivacioni kod koji dobijete u povratnoj poruci šaljete na našu email adresu. Trajanje banera možete produžiti novom SMS porukom, na e-mail: office@pozarevacinfo.rs poslaćete novi aktivacioni kod sa naznakom na koji se baner odnosi, a vreme trajanja banera sabiraće se sa novim vremenskim periodom.

Ukoliko želite da postavite baner potrebno je poslati SMS poruku sledeće sadržine:
- Za baner koji će stajati na Požarevac Info portalu 30 dana
pošaljite 100 POINFO na 4644
Cena poruke je 120.00 RSD sa PDV + cena 1 standardne SMS poruke (ukupno oko 123.00 dinara i važi za sve mobilne operatere iz Srbije - Telenor, MTS, A1 i Globaltel)


- Za baner koji će stajati na Požarevac Info portalu 60 dana
pošaljite 200 POINFO na 4644
Cena poruke je 240.00 RSD sa PDV + cena 1 standardne SMS poruke (ukupno oko 243.00 dinara i važi za sve mobilne operatere iz Srbije - Telenor, MTS, A1 i Globaltel)


- Za baner koji će stajati na Požarevac Info portalu 120 dana
pošaljite 300 POINFO na 4644
Cena poruke je 360.00 RSD sa PDV + cena 1 standardne SMS poruke (ukupno oko 363.00 dinara i važi za sve mobilne operatere iz Srbije - Telenor, MTS, A1 i Globaltel)


Podrška - email: office@pozarevacinfo.rs, telefon: 063/160-60-19
Mobilna naplata: fortumo.rs, tel: +381117702068, email: s@fortumo.com

Kontaktirajte nas za popuste 30-50% [ Kontakt ]

Brendiranje stranice
Brendiranje stranica na Požarevac Info portalu namenjeno je svim fizičkim i pravnim licima koji žele da svoju firmu ili usluge predstave na svim stranicama našeg portala bez obzira na kategorije ostalih oglasa. Reklama se može videti na svim ekranima sa rezolucijom 1024px i više. Klikom na ovu reklamu posetioci se preusmeravaju na web stranicu oglašivača.

Za sve uslove Brendiranja stranica kontaktirajte nas na:
email: office@pozarevacinfo.rs, telefon: 063/160-60-19

Požarevac Info Bilbord (PopUp)
Nalik bilbordu na trgu ili velikoj raskrsnici, Požarevac Info portal pruža mogućnost da svaki posetilac našeg sajta može videti Vašu reklamu koja je ispred svih ostalih elemenata na stranici. Nakon zatvaranja Vaše reklame klikom na "X", posetioci će se nesmetano kretati kroz naš portal narednih 24 sata, nakon čega će Vaša reklama ponovo "iskočiti" i podsetiti posetioce na ono što Vi oglašavate.

Za sve uslove postavljanja Bilborda kontaktirajte nas na:
email: office@pozarevacinfo.rs, telefon: 063/160-60-19

Lične web stranice
Da li zaista mogu da imam web stranicu za samo 1440 din godišnje?
Da, web stranica biće na domenu koji ste sami odabrali, i sve to za samo 300 dinara + PDV sa trajanjem od 90 dana.
Dakle, ukoliko produžite trajanje domena još 3 puta, ukupno ćete platiti 4x300 dinara + PDV (ukupno 1440 dinara), za 4x90 dana (ukupno 360 dana).
Takodje, link do vaše stranice biće i na adresi:
www.pozarevacinfo.rs/početna strana.

Primer: Security Protect Cobra - securityprotectcobra.pozarevacinfo.rs


Ukoliko želite da imate ličnu web stranicu kontaktirajte nas na:
email: office@pozarevacinfo.rs, telefon: 063/160-60-19

Da bi ste dobili aktivacioni kod potrebno je da pošaljete SMS poruku sledeće sadržine:

- Za web stranicu sa trajanjem od 90 dana
pošaljite 300 POINFO na 4644
Cena poruke je 360.00 RSD sa PDV + cena 1 standardne SMS poruke (ukupno oko 363.00 dinara i važi za sve mobilne operatere iz Srbije - Telenor, MTS, A1 i Globaltel)


Za duže vremenske periode kontaktirajte nas na:
Podrška - email: office@pozarevacinfo.rs, telefon: 063/160-60-19
Mobilna naplata: fortumo.rs, tel: +381117702068, email: s@fortumo.com